(056) 3815348
Trang chủ   Download
Loại Tên file Chi tiết file Download
doc Quy tắc đạo đức Los Angeles Times
Điểm :
Kích thước : 72 KB
Ngày đăng : 06/12/2012
doc Bộ quy tắc đạo đức của The New York Times
Điểm :
Kích thước : 191 KB
Ngày đăng : 06/12/2012
pdf Kỹ năng viết bài cho tạp chí
Điểm :
Kích thước : 172.2 KB
Ngày đăng : 06/12/2012
pdf Các thể loại ký báo chí
Điểm :
Kích thước : 152.9 KB
Ngày đăng : 06/12/2012
pdf Sổ tay-Tin Phóng sự Truyền hình
Điểm :
Kích thước : 546.5 KB
Ngày đăng : 06/12/2012
pdf Thể loại và phân chia thể loại báo chí
Điểm :
Kích thước : 84 KB
Ngày đăng : 06/12/2012
doc QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ
Điểm :
Kích thước : 154 KB
Ngày đăng : 03/12/2012
pdf Những vấn đề cần thiết cho người chụp ảnh
Điểm :
Kích thước : 3.1 MB
Ngày đăng : 02/12/2012
doc Báo chí tư bản
Điểm :
Kích thước : 587 KB
Ngày đăng : 01/12/2012
doc Sự mất cân đối trong hưởng thụ báo chí
Điểm :
Kích thước : 2.2 MB
Ngày đăng : 01/12/2012
pdf Nghề làm báo độc lập
Điểm :
Kích thước : 564.7 KB
Ngày đăng : 01/12/2012
doc Viết bài cho báo điện tử
Điểm :
Kích thước : 29.5 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
doc Thông tin trên web
Điểm :
Kích thước : 3.3 MB
Ngày đăng : 23/11/2012
chm Phuc hồi ảnh chuyên nghiệp
Điểm :
Kích thước : 6.3 MB
Ngày đăng : 23/11/2012
doc Báo mạng điện tử
Điểm :
Kích thước : 86 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Thiết kế trang báo
Điểm :
Kích thước : 138.6 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
doc Phóng sự báo chi
Điểm :
Kích thước : 107 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Phim tài liệu truyền hình
Điểm :
Kích thước : 455.7 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf So sánh các thể loại báo chí
Điểm :
Kích thước : 152.9 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Phân biệt ký báo chí và ký văn học
Điểm :
Kích thước : 101.2 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Viết tin phat thanh truyền hình
Điểm :
Kích thước : 137.2 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Truyền thong đại chúng
Điểm :
Kích thước : 916.8 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Bí quyết có tin bài hay
Điểm :
Kích thước : 210.7 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Nguyên tắc phỏng vấn
Điểm :
Kích thước : 207.4 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
doc Ghi nhanh phát thanh
Điểm :
Kích thước : 120.5 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
pdf Nghề làm báo độc lập
Điểm :
Kích thước : 564.7 KB
Ngày đăng : 23/11/2012
doc Viet ky chan dung
Điểm :
Kích thước : 31 KB
Ngày đăng : 30/11/2012
pdf ứng dung tin hoc trong truyền hình
Điểm :
Kích thước : 3.7 MB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Báo chí internet
Điểm :
Kích thước : 86 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc báo chí truyền hình
Điểm :
Kích thước : 1.1 MB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc báo mạng điện tử Việt nam
Điểm :
Kích thước : 105 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Cẩm nang truyền thông
Điểm :
Kích thước : 204 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Cẩm nang viết tin
Điểm :
Kích thước : 434.5 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc nhà báo hiện đại
Điểm :
Kích thước : 510 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Những công đoạn sản xuất tin
Điểm :
Kích thước : 80.5 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc những kỹ năng viết cơ bản
Điểm :
Kích thước : 43 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Phóng sự truyền hình
Điểm :
Kích thước : 155 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Lịch sử báo chí Bình định
Điểm :
Kích thước : 805.5 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Tập đoàn báo chí
Điểm :
Kích thước : 386.5 KB
Ngày đăng : 17/04/2012
doc Tin truyền hình
Điểm :
Kích thước : 106 KB
Ngày đăng : 17/04/2012


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :