(056) 3815348

Báo chí Bình Định với Quy hoạch báo chí

Thứ năm, 02/02/2017, 14:28 GMT+7

Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai nội dung Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Cùng với các địa phương trong cả nước, Bình Định đang triển khai thực hiện đề án này trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho báo chí của tỉnh phát triển tập trung hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.
Quy hoạch báo chí để phát triển tốt hơn
Đề án Quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2015 được triển khai trong 9 năm. Năm 2014, khi xem xét Đề án Quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2020, Bộ Chính trị đã kết luận tại văn bản số 7959-CV/VPTW ngày 23.5.2014, trong đó thể hiện rõ quan điểm: Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng; đặc biệt trong tình hình hiện nay, Đảng và Nhà nước phải nắm chắc công cụ quan trọng này. Báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; phải chủ động định hướng, chỉ đạo, quản lý, không để phát triển tự phát; phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt; không thương mại hóa, không tư nhân hóa báo chí, không để tư nhân núp bóng; không để cho lợi ích nhóm chi phối; báo chí không cần nhiều mà cần tinh, chất lượng, thực sự có khả năng chi phối, định hướng thông tin trong xã hội...
Cũng theo kết luận của Bộ Chính trị: Việc tổ chức thực hiện cần có trọng tâm, trọng điểm, chú ý tính đặc thù của một số cơ quan báo chí có số lượng phát hành, số lượng công chúng lớn, có ảnh hưởng xã hội rộng, có lộ trình, bước đi cụ thể, chặt chẽ, chắc chắn theo tinh thần việc dễ làm trước, việc khó làm sau; chú trọng công tác tư tưởng, giải pháp tài chính, giải pháp với những người làm báo không còn chỗ làm việc khi giảm dần các cơ quan báo chí, bảo đảm không gây ra xáo trộn lớn, phức tạp; quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác báo chí làm việc, cống hiến và phát triển.
Đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm HNB Bình Định nhân dịp kỷ niệm
Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6. Ảnh Lệ Hằng
 
Báo chí Bình Định sẽ có cơ hội phát triển hơn khi thực hiện Quy hoạch báo chí 
Về báo in: Theo định hướng quy hoạch của Trung ương thì báo in và tạp chí in sẽ được sắp xếp lại gắn với các giải pháp đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm số lượng cơ quan báo in, nhưng mỗi cơ quan báo in có thể có nhiều ấn phẩm (trong đó có 1 ấn phẩm chính và có thể có một số ấn phẩm phụ). Các cơ quan báo in địa phương sau khi được sắp xếp đều có cơ quan chủ quản trực tiếp là tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo, quản lý. Cũng theo Đề án Quy hoạch, các cơ quan báo chí in được giao quyền tự chủ tài chính. Nhà nước tập trung đầu tư ngân sách cho một số cơ quan báo in chủ lực, thực hiện cơ chế đặt hàng đối với một số báo và tạp chí phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định. Đổi mới hình thức, nội dung các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt của từng nhóm độc giả, vùng miền.
Như vậy, Bình Định sẽ chỉ có thể có một cơ quan báo chí in là Báo Bình Định; cơ quan chủ quản là Tỉnh ủy Bình Định với 2 ấn phẩm là Báo Bình Định thường kỳ và Trang thông tin điện tử tổng hợp đăng các tác phẩm của báo in. Và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh sẽ được tiếp tục xuất bản tạp chí Văn nghệ Bình Định. 
Cũng theo quy hoạch thì đối với học viện, viện nghiên cứu, các trường đại học, bệnh viện đủ điều kiện theo quy định được có 1 cơ quan tạp chí in khoa học chuyên ngành. Do đó, Trường Đại học Quy Nhơn sẽ được tiếp tục xuất bản Tạp chí Khoa học để giới thiệu các công trình nghiên cứu chuyên sâu, các đề tài nghiên cứu khoa học đặc thù.
Một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí in chuyên ngành. Các sở, ngành không có cơ quan báo in. Và lộ trình thực hiện là trước năm 2017 và cơ bản đến năm 2020 phải hoàn thành việc sắp xếp.
Về báo nói, báo hình: Hệ thống phát thanh, truyền hình đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, bảo đảm các chương trình sản xuất trong nước đạt tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng. Việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình truyền hình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng. Đến năm 2020, các Đài truyền hình địa phương tự chủ về tài chính.
Thực tế cho thấy hiện nay chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh còn khá ít các chương trình tự sản xuất, thời lượng chương trình tự sản xuất phản ánh về địa phương còn chưa nhiều; còn phụ thuộc nhiều vào các chương trình như phim, văn nghệ, thể thao trong nước và nước ngoài. Tỷ lệ phim dài tập của Trung Quốc, Hàn Quốc... chiếm 40 - 50% tổng thời lượng phát sóng. 
Như vậy, với quy hoạch trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sẽ trực thuộc cơ quan chủ quản là Ủy ban nhân dân tỉnh như hiện nay. Theo đó, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có có 1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình quảng bá (BTV) phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cũng sẽ tăng cường đầu tư nhằm đảm bảo chương trình sản xuất đạt tối thiểu 70% thời lượng phát sóng.
Về báo điện tử, được định hướng Quy hoạch sắp xếp cơ bản tương tự như báo in. Các cơ quan, tổ chức được có cơ quan báo in thì được xuất bản báo điện tử. Các cơ quan tổ chức được xuất bản tạp chí in thì có thể có phiên bản điện tử (đăng đúng nội dung của tạp chí in). Quản lý chặt chẽ phiên bản điện tử của tạp chí in để không hoạt động như báo điện tử. Về cơ bản, các báo điện tử tự cân đối tài chính. Nhà nước có cơ chế hỗ trợ phát triển một số báo điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đối ngoại (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài). Sắp xếp hệ thống các báo điện tử gắn với đổi mới công nghệ, quản lý nhằm phát huy tối đa lợi thế về bao phủ thông tin, khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin và xâu chuỗi sự kiện, phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ đa phương tiện, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin mạng. Về lộ trình thực hiện, các cơ quan nào vừa có báo in và báo điện tử thì sắp xếp theo lộ trình của báo in. Các cơ quan báo chí có báo điện tử sắp xếp trước năm 2017.
Ngay sau khi Quy hoạch được công bố, Báo Bình Định đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phát triển Trang thông tin điện tử tổng hợp hiện nay thành Báo điện tử. Tạp chí Văn nghệ Bình Định cũng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa phiên bản điện tử (đăng đúng nội dung của tạp chí in) của mình vào hoạt động.
Việc Quy hoạch báo chí nhằm mục đích là để báo chí tập trung hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn, làm đúng chức năng nhiệm vụ là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của Nhân dân. 
Huy Phúc

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Video khác :