(056) 3815348

Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm

Thứ sáu, 11/05/2018, 14:58 GMT+7

Năm 2018, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018) với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.
 
Thi đua thiết thực, hiệu quả 
Ông Lê Thành Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh, cho biết: năm 2018, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Định tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - chính quyền vững mạnh với thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018) và các phong trào thi đua do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động.
 
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh.
Ảnh: HẢI YẾN
 
 
Các nội dung thi đua sẽ tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, khó khăn; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tiếp tục tái cơ cấu kinh tế gắn đổi mới mô hình tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính điện tử, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… Thực hiện tốt phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hưởng ứng các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua đồng hành cùng với  “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động... Gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Đồng chí Phan Cao Thắng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 
Ảnh: HẢI YẾN
 
 
Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác 
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), phong trào thi đua của tỉnh sẽ tập trung vào các hoạt động: tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 13.8.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước; tổ chức gặp mặt biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn việc tập trung tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về các hoạt động kỷ niệm, các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua để giáo dục, nêu gương, tạo không khí thi đua phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.  
Đối với cấp tỉnh, sẽ đề xuất tổ chức tọa đàm, giao lưu trực tiếp trên sóng truyền hình các điển hình tiên tiến; tổ chức lễ kỷ niệm; mở chuyên mục trên báo, đài tỉnh nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và tổ chức tọa đàm khoa học “Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.
 
Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng
Để tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 13.8.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ có kế hoạch cụ thể để tiếp tục tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. “Phong trào thi đua sẽ bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, phù hợp. Các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra và thực hiện sơ kết, tổng kết phong trào thi đua gắn với biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến kịp thời”, ông Lê Thành Hưng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, công tác khen thưởng phải chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; đồng thời, từng bước chuyển hướng việc đề nghị khen thưởng ở các cấp thông qua việc phát hiện gắn trách nhiệm người đứng đầu. Chú trọng nâng cao tỉ lệ khen thưởng tập thể nhỏ, tập thể từ yếu kém vươn lên, các mô hình sản xuất hiệu quả, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân. 
Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cũng cần được xây dựng theo hướng ổn định, có trình độ, năng lực hiểu biết về công tác thi đua, khen thưởng và phẩm chất đạo đức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, thực hiện củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.
 
Phong trào thi đua năm 2018 tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 8.12.2017 của HĐND tỉnh khóa XII; trong đó chú trọng các chỉ tiêu:
- Về kinh tế: Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7 - 7,2% (theo giá so sánh 2010); tỉ trọng nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ và thuế trừ trợ cấp sản phẩm trong GRDP là 23,7% - 31,5% - 40,5% - 4,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%; tổng kim ngạch xuất khẩu 800 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6.775,5 tỉ đồng…
- Về xã hội và môi trường: tỉ lệ hộ nghèo giảm 7,45%; tạo việc làm mới cho 29.850 lao động; tỉ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 97,5%; tỉ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 98%...
- Xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh từ 50% trở lên.
Minh Quang
 

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :