(056) 3815348

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Thứ hai, 28/08/2017, 11:00 GMT+7

Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh đã nhận được công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII, năm 2017 - 2018; đề nghị phổ biến sâu rộng tới các nhà báo, hội viên biết và tham dự giải. 
Theo đó, tác phẩm báo chí dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”  lần thứ XIII, năm 2017 - 2018 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung sau: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nhất là việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 
 
Lễ phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII, năm 2017 - 2018.
 
Tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường...; Tuyên truyền kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18.11 hàng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
Tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo các đối tượng chính sách. Kết quả vận động quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ở các địa phương trong cả nước.
Tuyên truyền vận động tạo Quỹ vì người nghèo, nhất là trong các dịp Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017 và “Tết vì người nghèo” năm 2018. Ưu tiên sử dụng Quỹ vì người nghèo để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo.
Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Trong đó, tuyên truyền các chương trình giám sát của MTTQ Việt Nam và hoạt động giám sát theo chuyên đề như: Giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân; Giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020; Giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp; Giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công; Giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và công nghệ; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 - 2019; Giám sát thực hiện Nghị quyết số 29-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
Tuyên truyền đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch lợi dụng tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... chống phá Đảng, Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
 
 
       Đồng chí Đỗ Nguyên Hùng - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao Kỷ niệm chương
Vì sự nghiệp báo chí cho các nhà báo.  Ảnh: MAI LÂM
 
 Tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, về quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Tuyên truyền Chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2019; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Phản ánh những tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân...
 Các thể loại báo chí được xét giải lần thứ XIII, năm 2017-2018 gồm: báo viết, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Tác phẩm báo chí được xét giải bao gồm các thể loại như tin, bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí... đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục.
Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII, năm 2017 - 2018  phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1.10.2016 đến 20.9.2018. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.
Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi về dự giải. Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả. Số tác giả của một nhóm tối đa là 7 người.
Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII, năm 2017 - 2018 từ ngày 21.6.2017 đến hết ngày 20.9.2018 (tính theo dấu bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2017 - 2018 xin gửi về: Ban Tổ chức Giải báo chí  “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, Số 46 - Tràng Thi - Hà Nội.
Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIII, năm 2017 - 2018 được công bố vào dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.2018) gồm nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí với các mức thưởng: Giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 5 triệu đồng; giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng.    
 
Một số yêu cầu cụ thể:
- Tác phẩm báo in có thể gửi nguyên bản gốc hoặc phô tô, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải tác phẩm.
- Tác phẩm báo điện tử phải in ra giấy khổ A4 ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.
- Tác phẩm Phát thanh, Truyền hình đề nghị âm thanh phải rõ ràng, hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng và đều phải gửi đĩa ghi tiếng, hình, (USB, CD, VCD, DVD), có lời bình in trên giấy A4 kèm theo.
- Tác phẩm ảnh báo chí: Bao gồm ảnh đơn hoặc nhóm phóng sự ảnh được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng cỡ 18cm x 24cm phải gửi cùng với ảnh đăng trên báo hoặc tạp chí, ghi rõ tên báo, số báo, thời gian đăng.
- Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (kể cả thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ). Không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính.
- Tác phẩm gửi dự giải không trả lại tác giả. Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng tác phẩm được và không được trao giải để tuyên truyền.
                                            Kim Ngọc

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :