(056) 3815348

Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018

Thứ năm, 17/05/2018, 15:48 GMT+7

Ngày 3.2.2018, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ II - năm 2017 và phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018. 
 
Về Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018, Thể lệ Giải nêu rõ: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng), là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,...) do Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây và Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí và Ban Tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.
Mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Tác phẩm/chùm tác phẩm tham gia dự Giải Búa liềm vàng phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,...) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.
Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn 1 tác phẩm phù hợp với quy định của Giải để tham dự. Tác giả có gửi tác phẩm dự Giải không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.
Tiêu chí xét trao Giải: Tác phẩm báo chí được trao Giải Búa liềm vàng là những tác phẩm bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) đăng, phát trên các các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,...) kể từ ngày 1.11 năm trước đến ngày 31.10 năm sau. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có có 2/3 số tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.
Tác phẩm được xét trao Giải Búa liềm vàng phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng.
Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí địa phương vẫn được quyền dự Giải Búa liềm vàng nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/ đơn vị, thời gian tổ chức giải thưởng. Không nhận các tác phẩm đã gửi tham dự Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành, liên ngành ở Trung ương.
Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao thưởng: - Loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí - Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, sản phẩm truyền thông đa phương tiện… Tác phẩm được xét Giải phải đảm bảo không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.
Tác phẩm không được xét là: Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài. Các tác phẩm đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện…). Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật.
Về báo in, mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.
Về báo điện tử, tác phẩm tham dự Giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.
Về phát thanh, mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 5), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 5) về một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng: Tối đa 60 phút/tác phẩm.
Về truyền hình, mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự (không quá 5 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 5 chương trình) về một chủ đề, sự kiện. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Thời lượng: Tối đa 90 phút/tác phẩm.
Về ảnh báo chí, tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).
Cơ quan báo chí được trao Giải Búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau: Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Tích cực tham gia hưởng ứng cuộc phát động viết về công tác xây dựng Đảng. Tổ chức phát động Giải tại cơ quan, đơn vị một cách khoa học, bài bản, sáng tạo, thu hút nhiều phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia và đạt được nhiều kết quả tuyên truyền về xây dựng Đảng. Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có số tác giả, tác phẩm dự Giải trong nhóm các đơn vị tham dự nhiều nhất. Là cơ quan, đơn vị, tổ chức có tác giả, tác phẩm đoạt Giải.
Các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy được trao Giải Búa liềm vàng phải đạt các tiêu chí sau: Làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý triển khai sáng tạo, có hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Về cơ cấu Giải: Đối với tác phẩm, giải thưởng hằng năm được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc một trong 5 loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí) với số lượng 1 giải Đặc biệt, 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 25 giải Khuyến khích. Đối với tập thể, Ban Tổ chức sẽ trao giải đồng hạng “Xuất sắc” cho 15 cơ quan báo chí và Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp ủy tiêu biểu.
Về hình thức khen thưởng: Đối với tác giả, tác phẩm, tặng biểu trưng “Búa liềm vàng”; Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và tiền thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải. Đối với cơ quan báo chí và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu, tặng tiền thưởng và Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.
 
Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm
- Thời gian: Hồ sơ tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi về cơ quan Thường trực Giải chậm nhất vào ngày 10.11 (theo dấu bưu điện).
- Địa chỉ nhận tác phẩm: Tạp chí Xây dựng Đảng, tầng 7, tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 080.45129; (04) 32373667.
Email: Bualiemvang@xaydungdang.vn.
Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. 
- Giải Đặc biệt: 300.000.000đ
- Giải A: 100.000.000đ
- Giải B: 75.000.000đ
- Giải C: 50.000.000đ
- Giải cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng: 50.000.000đ
- Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi: 50.000.000đ
- Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi: 50.000.000đ
- Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài:     
50.000.000đ
- Giải Khuyến khích: 30.000.000đ
- Giải tập thể Xuất sắc: 30.000.000đ
- Tiền thưởng cho các tác giả có tác phẩm vào chung khảo: 5.000.000đ

 

Minh Hiếu
 

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :