(056) 3815348

Hoài Nhơn: Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Thứ sáu, 24/06/2016, 11:00 GMT+7

Huyện Hoài Nhơn vừa phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020”. Với quyết tâm cao, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoài Nhơn phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020.

Đã có 5 xã về đích NTM

Ông Nguyễn Chí Công- Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn - cho biết: Qua 5 năm XDNTM (2011-2015), toàn huyện đã huy động hàng trăm tỉ đồng để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về XDNTM.

Về xây dựng hạ tầng nông thôn, đến nay, huyện đã bê tông hóa, nhựa hóa 746 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 126 km kênh mương nội đồng; nâng cấp, xây dựng mới hệ thống lưới điện nông thôn, trường học, chợ, nhà văn hóa xã, thôn...

Một góc xã NTM Tam Quan Bắc.

Điều đáng ghi nhận là nhân dân địa phương đã chung tay đóng góp gần 50 tỉ đồng, tự nguyện hiến trên 180 ngàn m2 đất và 10.000 ngày công lao động công ích tham gia xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại các xã XDNTM trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, từ năm 2011 đến nay, bằng nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của Trung ương và tỉnh, huyện Hoài Nhơn đã hỗ trợ trực tiếp hàng chục tỉ đồng thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao. Xây dựng thành công các mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa ở các xã Hoài Mỹ, Hoài Thanh, Hoài Châu, Hoài Hương, Hoài Châu Bắc…; năng suất lúa bình quân đạt 70 - 75 tạ/ha, cao hơn ruộng đối chứng từ 7 - 10 tạ/ha. Hỗ trợ vốn phát triển chăn nuôi bò lai sinh sản, nuôi heo hướng nạc, gà thả vườn... cho hộ nghèo, hộ khó khăn, mang lại hiệu quả tích cực. 

Nhờ đẩy mạnh thực hiện Chương trình XDNTM, đến nay, huyện Hoài Nhơn đã có 5/15 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó Tam Quan Bắc vinh dự là một trong những xã về đích đầu tiên của tỉnh. Các xã Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Hương, Hoài Tân cũng đã có nhiều quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn để về đích NTM giai đoạn 2011-2015. Đây là những điển hình và là động lực để Hoài Nhơn phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM.

Theo ông Nguyễn Chí Công, bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, Chương trình XDNTM ở Hoài Nhơn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là, công tác chỉ đạo, điều hành của một số ít cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với chương trình XDNTM chưa thật sự quyết liệt, đồng bộ. Nguồn lực xã hội phục vụ XDNTM chưa được tập trung, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Một số chỉ tiêu XDNTM tuy đã đạt nhưng còn thiếu ổn định, chưa vững chắc. Nền nông nghiệp phát triển chưa bền vững, sức cạnh tranh sản phẩm chưa cao; công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình sản xuất trong nông, lâm nghiệp còn chậm. Đời sống một bộ phận nông dân còn gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn cao. Đây là những thách thức cần nỗ lực vượt qua để đẩy nhanh tiến độ XDNTM trong giai đoạn tới.

Nỗ lực xây dựng huyện NTM

Để khắc phục những khó khăn, bất cập nêu trên, đẩy nhanh tiến độ thực hiện XDNTM, vừa qua, huyện Hoài Nhơn đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2016 - 2020”, phấn đấu đến năm 2020, huyện Hoài Nhơn sẽ thực hiện hoàn thành Chương trình XDNTM. Trong năm 2016 này, Hoài Nhơn sẽ có thêm 2 xã về đích NTM gồm: Hoài Hảo, Tam Quan Nam; trong giai đoạn 2017-2020 tiếp tục có thêm 8 xã còn lại về đích, đạt 100% số xã trên địa bàn hoàn thành XDNTM.

Ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, cho biết: Để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong công cuộc XDNTM. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình cụ thể, trong đó xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai đưa phong trào thực sự đi vào cuộc sống.

Cũng theo ông Thương, huyện sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM; tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, vốn lồng ghép các chương trình, dự án, vốn trong dân để xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, mở rộng các ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống người dân, phấn đấu đưa Hoài Nhơn trở thành trung tâm phát triển KT-XH phía Bắc tỉnh. 

Ðến nay, huyện Hoài Nhơn có 5/15 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Trong năm 2016, Hoài Nhơn sẽ có thêm 2 xã về đích NTM gồm: Hoài Hảo, Tam Quan Nam; giai đoạn 2017-2020 tiếp tục có thêm 8 xã còn lại về đích, đạt 100% số xã trên địa bàn hoàn thành XDNTM. 


Người viết : GIA KHƯƠNG


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Hội Nhà báo Bình Định phối hợp với Hội VHNT Bình Định tổ chức chuyến thực tế sáng tác tại xã An Toàn, huyện An Lão


Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018


Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Video khác :