(056) 3815348

Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về XDNTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Thứ ba, 05/09/2017, 14:10 GMT+7

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 58/KH-UBND về việc truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 
 
Theo kế hoạch, đến năm 2020 có 60% số xã đạt chuẩn, 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và không còn xã dưới 05 tiêu chí; 100% các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền hàng năm và triển khai có hiệu quả; đào tạo được trên 1.000 lượt cán bộ cấp huyện, cấp xã, thôn về nghiệp vụ truyền thông, thông tin tuyên truyền phục vụ XDNTM; phấn đấu trên 70% người dân khu vực nông thôn hiểu và đồng thuận về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới.
Nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Nghị quyết 26/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Kết luận 97-KL/TW ngày 9.5.2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai thành công Nghị quyết 26/NQ-TW; các văn bản, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các văn bản của Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh liên quan đến Chương trình XDNTM; thông tin, tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua Bình Định chung sức XDNTM, XDNTM gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần thúc đẩy và cụ thể hóa công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; gắn XDNTM với quá trình đô thị hóa và từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu; tuyên truyền về những thành quả đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn sau 5 năm triển khai XDNTM giai đoạn 2011-2015; đồng thời tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, giải pháp và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, giai đoạn 2016-2020; Thông tin, tuyên truyền về những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt và mô hình sản xuất tiêu biểu trong xây XDNTM; những sáng kiến và mô hình tiêu biểu về gìn giữ và bảo vệ môi trường; Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình XDNTM ở các địa phương trong tỉnh.
 
 
Xây dựng đường bê tông nông thôn. Ảnhminh họa
 
UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể, địa phương và các cơ quan truyền thông tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện kế hoạch; định kỳ hàng quý tổng hợp kết quả thực hiện của các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể, địa phương và các cơ quan truyền thông báo cáo Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh.
Sở TT&TT theo dõi, giám sát tình hình triển khai kế hoạch tuyên truyền của các cơ quan Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh; hướng dẫn thủ tục và cấp phép theo thẩm quyền xuất bản ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền về Chương trình XDNTM. Sở VH-TT&DL phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức các hoạt động liên hoan văn nghệ, các hội thi, hội diễn... nhằm tuyên truyền, cỗ vũ, động viên nhân dân các địa phương XDNTM trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục Bình Định chung sức XDNTM phát hàng tuần trên sóng BTV Bình Định. Thường xuyên cập nhật, đưa tin các hoạt động của Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh và các địa phương; Xây dựng chuyên mục đối thoại, tọa đàm về thực hiện Chương trình XDNTM.
Đề nghị Báo Bình Định duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục về XDNTM trên báo giấy và báo điện tử; thường xuyên cập nhật, đưa tin các hoạt động của Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh và các địa phương về XDNTM. MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về XDNTM, chủ động tích cực phối hợp tham gia, chỉ đạo đơn vị, cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng công cuộc XDNTM. 
Yêu cầu Cổng thông tin điện tử tỉnh thường xuyên cập nhật, theo dõi đưa tin về hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh và các địa phương về XDNTM. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chương trình XDNTM giai đoạn 2016-2020, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở NN&PTNT) xem xét, chỉ đạo thực hiện. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chức năng, các đoàn thể chính trị của địa phương làm tốt công tác tuyên truyền XDNTM.
Hữu Phước

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :