(056) 3815348

Luật Báo chí và vai trò của Hội Nhà báo Bình Định

Thứ năm, 02/02/2017, 16:00 GMT+7

Trong những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ công tác Hội. Người làm báo Bình Định đã tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cầu nối giữa Đảng và các cấp chính quyền với nhân dân; đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phê phán, đấu tranh với các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội… Báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí thường trú đã phản ánh, bám sát toàn diện mọi mặt của cuộc sống và đáp ứng rất tốt, rất kịp thời mọi nhu cầu thông tin đa dạng, phong phú của xã hội và chưa có trường hợp nào vi phạm nghiêm trọng các quy định của hoạt động báo chí.
 
“Luật hóa” vai trò của Hội Nhà báo 
Luật Báo chí năm 2016 có 6 chương, 61 điều, trong đó có 32 điều mới, 29 điều sửa đổi. Luật Báo chí năm 2016 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 5.4.2016 và Chủ tịch nước công bố Luật ngày 29.4.2016. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2017. Kết cấu các chương của Luật Báo chí lần này đã bỏ chương quản lý nhà nước về báo chí, thay đổi kết cấu chương III (Nhiệm vụ quyền hạn của báo chí), chương IV (Tổ chức báo chí và nhà báo) của Luật Báo chí 1999 thành chương III (Tổ chức báo chí) và chương IV (Hoạt động báo chí) trong Luật Báo chí mới.
 Trong đó, Điều 8 quy định: Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội. Đây là một điểm nhấn quan trọng của Luật Báo chí lần này là việc “luật hoá” vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam bằng những quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhằm khẳng định tính chất chính trị của tổ chức. Luật Báo chí mới này còn bổ sung, luật hoá những quy định bắt buộc về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; trong đó quy định Hội Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ ban hành và tổ chức thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; nhà báo có nghĩa vụ tuân thủ Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và sẽ bị thu hồi thẻ nhà báo khi vi phạm về đạo đức nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng. Qua đó, tạo hành lang pháp lý trong vấn đề bảo vệ quyền làm nghề và liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của các cơ quan báo chí và những người làm báo. Việc “Luật hoá” Hội Nhà báo Việt Nam đã đáp ứng được mong đợi của các nhà báo, hội viên, tạo niềm tin cho giới báo chí làm tốt hơn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với đất nước và Nhân dân.
  
Hội Nhà báo Bình Định thường xuyên mở các lớp nghiệp vụ ngắn ngày cho hội viên.Ảnh: Lệ Hằng
 
Tích cực triển khai Luật đến các hội viên
Trong thời gian vừa qua, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các Chi hội trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai đến các hội viên để nắm bắt, thực hiện. Việc học tập và quán triệt Luật Báo chí năm 2016 nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ sở Hội trong việc triển khai thực hiện Luật, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo. Hội sẽ tiếp tục định hướng, giáo dục hội viên nâng cao trách nhiệm của mình để thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Báo chí, góp phần tuyên truyền Luật đến nhân dân để nhân dân cùng thực hiện. 
Đồng chí Đỗ Nguyên Hùng - Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh nhấn mạnh : Đây là đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt Luật Báo chí 2016 và góp ý sửa đổi, xây dựng Quy định đạo đức người làm báo do Hội Nhà báo Việt Nam phát động đã và đang được các cấp Hội Nhà báo trong toàn quốc hưởng ứng trong đó có tỉnh Bình Định hy vọng qua đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng này sẽ có tác động mạnh mẽ trong việc đưa Luật Báo chí phát huy hiệu quả cao trong thực tiễn. Đồng thời ngoài việc triển khai phổ biến Luật, Hội cũng sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí, hoạt động của hội viên trong thời gian tới. 
 
Trích Luật Báo chí năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2017.
Điều 8. Hội Nhà báo Việt Nam
1. Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội.
2. Hội Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên;
b) Ban hành và tổ chức thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo;
c) Tham gia ý kiến xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển báo chí, văn bản quy phạm pháp luật về báo chí;
d) Tham gia thẩm định sản phẩm báo chí khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
đ) Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí cho hội viên;
e) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền, phổ biến pháp luật về báo chí;
g) Tham gia giám sát việc tuân theo pháp luật về báo chí; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật;
h) Tổ chức giải báo chí để tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng cao, có hiệu quả xã hội tích cực.
 
H.P

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Video khác :