(056) 3815348

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí

Thứ tư, 07/02/2018, 15:50 GMT+7

Theo số liệu thống kê của Bộ TT&TT đến hết năm 2017, cả nước có 849 cơ quan báo, tạp chí in, trong đó có 185 báo (Trung ương 86, địa phương 99), 664 tạp chí (Trung ương 530, địa phương 134); 195 cơ quan báo điện tử đã được cấp phép; có 67 Đài PT-TH Trung ương và địa phương. Cả nước hiện có 18.000 nhà báo được cấp thẻ, tăng 1.500 người so với năm 2011 và khoảng trên 5.000 phóng viên đang làm việc tại các cơ quan báo chí nhưng chưa đủ điều kiện cấp thẻ nhà báo. Số người làm việc trong lĩnh vực báo chí khoảng 35.000 người, tăng trên 3.000 người so với năm 2011.
Riêng tại tỉnh Bình Định, có Báo Bình Định (phiên bản báo in và điện tử) thuộc Tỉnh ủy Bình Định, Đài PT-TH tỉnh thuộc UBND tỉnh; 05 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; 05 tạp chí thuộc các sở, ngành với 105 nhà báo được Bộ cấp thẻ Nhà báo; 06 văn phòng đại diện, 07 phóng viên thường trú, 15 Cộng tác viên các báo Trung ương, các ngành và địa phương khác hoạt động tại Bình Định; 11 Trang Thông tin điện tử tổng hợp được cấp phép hoạt động.
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng thăm Hội Nhà báo tỉnh
nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6.2017.  Ảnh: MAI LÂM
 
 
Trong thời gian qua, phần lớn các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, định hướng chính trị, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, vừa là diễn đàn của nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chống thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch; góp phần quan trọng vào quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và sự nghiệp đổi mới; là cầu nối Việt Nam với bạn bè thế giới.
Tuy nhiên theo nhận định, đánh giá của Bộ TT&TT, nhiều cơ quan báo chí vẫn chưa quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về báo chí; một số cơ quan báo chí chưa thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị; một số cơ quan báo chí có vị trí quan trọng nhưng chậm đổi mới; tình trạng sai sót, thiếu chuẩn xác trong thông tin; khuynh hướng “thương mại hóa”; hệ thống báo chí thiếu quy hoạch. Gần đây, xuất hiện tình trạng có cơ quan báo chí bị ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, số nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, vi phạm pháp luật có dấu hiệu gia tăng. Nguyên nhân là do công tác lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước đối với báo chí còn một số bất cập. Năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo, nhất là những người đứng đầu cơ quan báo chí còn hạn chế. Một số cơ quan báo chí chưa thực sự đề cao quy định tác nghiệp; quy trình biên tập còn sơ xuất, thiếu sót. Công tác đào tạo, giáo dục, sử dụng cán bộ, phóng viên, nhân viên ở một số cơ quan báo chí chưa tốt…
Công tác phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với cơ quan chủ quản báo chí trong việc chỉ đạo, quản lý cơ quan báo chí trực thuộc còn chưa chủ động, chạy theo sự vụ; cơ chế phối hợp liên cơ quan, Trung ương và địa phương chưa gắn kết, còn nhiều hạn chế. Sự phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí còn chưa chặt chẽ, kịp thời. 
Được biết mới đây, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chủ quản báo chí cho đại diện lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố... tập trung vào các nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ quản báo chí, qua đó nâng cao nhận thức, năng lực tham mưu, xử lý tình huống trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin và quản lý cơ quan báo chí thuộc phạm vi phụ trách.
Để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ quản báo chí, đồng chí Nguyễn Văn Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo: Trong thời gian tới, các cơ quan chủ quản cần tăng cường phối hợp liên cơ quan, từ Trung ương đến địa phương để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt hơn cho các cơ quan báo chí phát triển. Ngoài ra, các cơ quan chủ quản còn phải thường xuyên phối hợp, định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí trực thuộc. Đặc biệt, các cơ quan chủ quản báo chí cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cơ quan báo chí trực thuộc, không phải là bao cấp hoàn toàn nhưng phải tạo điều kiện ban đầu để các cơ quan báo chí trực thuộc có thể đứng vững; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên và quy hoạch cơ quan báo chí trực thuộc thật khoa học và hợp lý.   
 
Trích Luật Báo chí năm 2016
Điều 15. Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí
 
1. Cơ quan chủ quản báo chí là cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 14 của Luật này đứng tên đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí, thành lập và trực tiếp quản lý cơ quan báo chí.
2. Cơ quan chủ quản báo chí có những quyền hạn sau đây:
a) Xác định loại hình báo chí, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện của từng loại hình, từng loại sản phẩm báo chí, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của cơ quan báo chí;
b) Bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí sau khi có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông;
c) Miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu cơ quan báo chí và gửi văn bản thông báo về việc miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu cơ quan báo chí tới Bộ Thông tin và Truyền thông;
d) Thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí; khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.
3. Cơ quan chủ quản báo chí có những nhiệm vụ sau đây:
a) Chỉ đạo cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động; tổ chức nhân sự và chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ quan báo chí;
b) Bảo đảm nguồn kinh phí ban đầu và điều kiện cần thiết cho hoạt động của cơ quan báo chí;
c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan báo chí, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.
4. Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí không được kiêm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với các sai phạm của cơ quan báo chí trực thuộc.
 
            
V.T

Người viết : admin


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :