(056) 3815348

Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII): Những giải pháp đột phá về công tác cán bộ

Thứ tư, 20/06/2018, 15:04 GMT+7

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TƯ Đảng Khóa XII diễn ra từ ngày 7 đến 12.5.2018 tại thủ đô Hà Nội thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội với một trong những nội dung được tập trung bàn bạc là công tác cán bộ.
 
Tình hình cán bộ 20 năm qua
Thực hiện chiến lược cán bộ 20 năm qua Nghị quyết nhận định đa số cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống giản dị, có ý thức rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với xu thế hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đa số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở các cấp có năng lực, phẩm chất, uy tín, nhất là cán bộ cấp chiến lược có tư duy đổi mới, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hầu hết cán bộ lãnh đạo lực lượng vũ trang được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Nhiều cán bộ khoa học tâm huyết, say mê nghiên cứu, có nhiều đóng góp tích cực cho đất nước, một số công trình khoa học có giá trị quốc tế. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
Có thể khẳng định rằng, sự trưởng thành, phát triển của đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua.
 
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.
 
Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ còn bộc lộ không ít những yếu kém, khuyết điểm. Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đông nhưng chưa mạnh, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi.
Cơ cấu cán bộ giữa các ngành, nghề chưa thật sự hợp lý, không ít cán bộ, kể cả cán bộ cấp chiến lược chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Trình độ tư duy và khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế của một bộ phận cán bộ còn chậm, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện còn hạn chế. Không ít cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa gương mẫu, ngại việc khó. Một bộ phận cán bộ không nhỏ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, thậm chí vi phạm pháp luật, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
 
Quang cảnh Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII.
 
Những khuyết điểm, yếu kém của đội ngũ cán bộ đã hạn chế khả năng phát huy các tiềm năng thế mạnh khi thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước; xói mòn niềm tin nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; làm suy giảm uy tín, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.
 
Những giải pháp đột phá về công tác cán bộ
Cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng, nhất là công cuộc đổi mới đất nước ngày càng đi vào chiều sâu, trước yêu cầu cấp thiết của thực tiễn đòi hỏi phải đổi mới về mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực, về quan điểm, tiêu chí, phương pháp đánh giá, bổ nhiệm cán bộ để kịp thời có đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có năng lực, đáp ứng vai trò dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Tổng bí thư nhấn mạnh: “Điểm nhấn của Nghị quyết lần này là TƯ yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác; có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn có nhiều khó khăn, thách thức lớn của đội ngũ cán bộ…”.
Đánh giá cán bộ phải đúng thực chất, được đánh giá thường xuyên, liên tục, đa chiều, đánh giá từ cơ sở, đánh giá trong sự tương quan với chức vụ, trách nhiệm của mình, đánh giá giá từ dưới lên, từ trên xuống để làm cơ sở cho quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí và sử dụng cán bộ; khắc phục tình trạng đánh giá theo kiểu thân hữu, họ hàng, lợi ích nhóm, bè phái, cục bộ địa phương.
Đồng thời với đó là phải có cơ chế kiểm soát quyền lực và chống tệ chạy chức, chạy quyền, thân quen, chạy tuổi; chạy quy hoạch, luân chuyển, chạy cho con, cho cháu, cho người thân có vị trí việc làm nhiều bổng lộc, nhanh thăng quan tiến chức. Mặt khác, Nghị quyết TƯ 7 cũng xác định việc thực hiện bí thư cấp ủy, cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương. Cần thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ, mở rộng các hình thức lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp. Có như thế mới ngăn chặn được sự tha hóa quyền lực trong bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước. Mọi quyền lực cần được kiểm soát chặt chẽ, bằng cơ chế và quyền hạn ràng buộc với trách nhiệm; quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định sai phạm về công tác cán bộ và xử lý nghiêm mọi vi phạm.
Nghị quyết TƯ 7 (Khóa XII) đề cập vấn đề then chốt của công tác xây dựng Đảng, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược, tầm nhìn xa trong tiến trình đổi mới đất nước nhiều chục năm sau, cho nên muốn thực hiện tốt cần có quyết tâm rất lớn, sự thống nhất cao, nói đi đôi với làm từ TƯ đến các cấp, các ngành, làm cho Nghị quyết lần này thật sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn thấy được, từ đó tạo niềm tin sắt son của nhân dân đối với Đảng, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.                             Đỗ Nguyên Hùng
 

Người viết : admin


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :