(056) 3815348

Những dấu ấn phát triển kinh tế - xã hội 2017

Thứ tư, 07/02/2018, 10:24 GMT+7

Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, năm 2017, tỉnh ta đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu, kế hoạch phát triển KT - XH do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra. An sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được củng cố, các lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển, việc làm và thu nhập người dân được cải thiện, hiệu quả hoạt động chính quyền được nâng lên.
 
Công nghiệp bứt phá 
Tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XII, các đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí với những đánh giá của UBND tỉnh về kết quả thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT - XH. Trong đó, dấu ấn rõ rệt nhất là tốc độ tăng trưởng của công nghiệp cao nhất trong 5 năm qua. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước thực hiện năm 2017 đạt 8,8%, cao hơn so với năm trước 1,48% và vượt kế hoạch năm đề ra (8%). Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 38.022 tỉ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Đi vào cụ thể, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 36.323 tỉ đồng, tăng 9,3%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt 229 tỉ đồng, tăng 8,6%; công nghiệp khai khoáng đạt 462 tỉ đồng, tăng 6,7%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện đạt 1.006 tỉ đồng, tăng 19,7%.
Giá trị sản xuất xây dựng năm 2017 ước đạt 13.865 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong năm 2017, tại Khu kinh tế Nhơn Hội đã cấp mới 17 dự án với vốn đăng ký 5.484 tỉ đồng; điều chỉnh 11 dự án với vốn tăng thêm 1.502 tỉ đồng. Đến nay, có 67 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn khoảng 41.300 tỉ đồng, vốn thực hiện đạt khoảng 10.986 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện trong năm của 67 dự án tại Khu kinh tế Nhơn Hội đạt khoảng 3.135 tỉ đồng. Nhiều dự án đầu tư khu du lịch và công nghiệp đang đẩy mạnh triển khai xây dựng.
Bên cạnh dấu ấn tăng trưởng của sản xuất công nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp cũng tạo sự chuyển mình mạnh mẽ, dù tỉnh vẫn còn chịu ảnh hưởng do tàn phá của 5 đợt lũ lụt cuối năm 2016 vắt qua, nối tiếp bão, lũ cuối năm 2017. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản cả năm ước đạt hơn 23.186 tỉ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nông nghiệp đạt 13.827 tỉ đồng, tăng 1,4%; lâm nghiệp đạt 951 tỉ đồng, tăng 5,3%; thủy sản đạt 8.407 tỉ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. 
Bên cạnh đó, năm 2017 cũng kết thúc với một điểm sáng khác là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.950 tỉ đồng, tăng 13,4% dự toán năm và tăng 7% so với cùng kỳ. 
 
Gỡ khó cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, năm 2018, tỉnh ta sẽ tập trung mọi nỗ lực, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.
Một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu là tập trung rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời có giải pháp phù hợp nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; khuyến khích phát triển các ngành hàng có lợi thế và các sản phẩm đang có nhu cầu lớn ở trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh một số quy hoạch phát triển phù hợp, tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện việc phát triển ngành công nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; khuyến khích hợp tác, phát triển các chuỗi liên kết từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm để tăng thu nhập cho bà con nông dân. Ưu tiên nguồn lực và huy động toàn xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh ở nông thôn; nhất là các ngành có tiềm năng, phát triển bền vững và sử dụng nhiều lao động để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn.
Tập trung chỉ đạo giành thắng lợi sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018 cả về kế hoạch diện tích, năng suất và sản lượng. Tiếp tục phục hồi và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp quản lý dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép, triển khai quyết liệt phương án phòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý đất đai, chống lấn chiếm trái phép, xử lý nghiêm việc khai thác và xuất khẩu khoáng sản không đúng quy định; tiếp tục kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản và tại các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp, làng nghề. 
Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực du lịch nhằm thu hút du khách. Nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, kết hợp chặt chẽ với xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư để quảng bá du lịch. Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tạo điều kiện để các chủ đầu tư đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư du lịch đã khởi công xây dựng, kể cả các dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động. 
Tăng cường chỉ đạo điều hành dự toán ngân sách năm 2018 bằng các biện pháp quản lý linh hoạt nhằm khai thác tốt các nguồn thu, kích thích tạo nguồn thu mới, chống thất thu, lạm thu và nợ đọng thuế. 
Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, hỗ trợ nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài nhà nước phát triển và thu hút các doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài vào tỉnh, trong đó chú trọng các dự án công nghiệp, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. 
Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc người có công; triển khai thực hiện tốt chương trình giảm nghèo. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu của xã hội.           
 
“Về tổng thể, 4 điểm nhấn tích cực KT-XH năm 2017 của tỉnh ta đó là: kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở 3 khu vực; cơ cấu kinh tế tuy chuyển dịch chậm nhưng đúng hướng, quy mô của nền kinh tế lớn (trong 16 tỉnh, thành trong khu vực, Bình Định đứng thứ 5, chỉ sau Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam và Khánh Hòa); cơ sở hạ tầng của tỉnh được đầu tư tương đối tốt trong điều kiện khó khăn, thắt chặt đầu tư công; công tác cải cách hành chính nhiều chuyển biến, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp vào nhóm tốt”.
Chủ tịch UBND tỉnh HỒ QUỐC DŨNG   
 
Phấn đấu GRDP tăng 7-7,2%
Mục tiêu quan trọng đề ra trong chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH năm 2018 của tỉnh là tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7-7,2%. Trong 18 chỉ tiêu cụ thể, lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng 3%; công nghiệp - xây dựng tăng 10 - 10,2%; dịch vụ tăng 7,2 - 7,5%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%, với tổng kim ngạch xuất khẩu 800 triệu USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ở mức 6.775,5 tỉ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dự kiến huy động 34.400 tỉ đồng, bằng 48,3% GRDP...
 
                           
 
Ngọc Quỳnh

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :