(056) 3815348

Qua hơn 3 năm thực hiện Kết Luận 29 Của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng: Báo, tạp chí của Đảng đã trở thành một nhu cầu thiết yếu

Thứ tư, 27/01/2016, 16:34 GMT+7

Các cấp ủy Đảng, các cơ quan đơn vị, cán bộ, đảng viên đã nhận thức được vai trò quan trọng của báo, tạp chí của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xem việc đọc báo, tạp chí của Đảng là một nhu cầu cần thiết để tìm hiểu, nắm bắt thông tin liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến hết năm 2014, toàn tỉnh có 60,04% tổ chức Đảng đặt mua báo Nhân Dân; 53,16 % tổ chức Đảng đặt mua tạp chí Cộng sản; 69,25% đặt mua Báo Bình Định. Công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng ngày càng được nâng cao, đảm báo kịp thời, đúng thời gian quy định; hầu hết các đơn vị nhận được báo, tạp chí cuả Đảng trong ngày.

Hình thức đọc báo, tạp chí của Đảng khá phong phú. Ngoài việc đọc theo nhu cầu của từng cá nhân, hình thức đọc báo, tạp chí tập trung vẫn được duy trì ở một số tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang và trong các trường học. Nhiều cấp ủy chi bộ thôn, khu phố tổng hợp những thông tin quan trọng trong các báo, tạp chí của Đảng để thông tin trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Qua đó, để cán bộ, đảng viên được nghe, biết những kinh nghiệm hay, những mô hình kinh tế hiệu quả để vận động mọi người học tập làm theo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để đáp ứng nhu cầu bạn đọc ngày càng cao, các báo, tạp chí của Đảng đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, tạo sự hấp dẫn đối với bạn đọc. Báo, tạp chí của Đảng đã tập trung phản ánh toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và đất nước, nhất là tuyên truyền các công trình trọng điểm; phát hiện và biểu dương những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố an ninh quốc phòng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng thời, nêu lên những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong đời sống của nhân dân; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Nhiều vấn đề báo nêu đã được nhân dân hoan nghênh, được lãnh đạo tỉnh và các ngành ghi nhận và chỉ đạo xử lý.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 29-KL/TƯ của Ban Bí thư; còn có hiện tượng “khoán trắng” cho cơ quan Bưu điện hoặc Ban Tuyên giáo cấp ủy; không có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng đối với tổ chức Đảng cấp dưới. Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh chưa đi vào nề nếp; tỉ lệ mua đọc báo, tạp chí của Đảng nhìn chung còn thấp; công tác phối hợp giữa cơ quan báo chí, cấp ủy và cơ quan phát hành báo chưa chặt chẽ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 29-KL/TƯ của Ban Bí thư trong thời gian đến, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng ở các đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc Kết luận 29-KL/TƯ của Ban Bí thư. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đưa việc đọc báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; xem đây là một tiêu chí để xem xét, đánh giá, phân loại tổ chức đảng hàng năm.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng; có giải pháp hữu hiệu để tăng lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Bưu điện tỉnh phải làm tốt nhiệm vụ chủ lực phát hành báo, tạp chí của Đảng, với phương châm kết hợp hài hòa giữa kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trị. Các cơ quan báo chí của Đảng tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, cả về nội dung và hình thức của báo, tạp chí của Đảng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc; coi trọng việc biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, kinh nghiệm tốt của các tập thể, cá nhân trong tỉnh. Ban Tuyên giáo các cấp phối hợp chặt chẽ với Bưu điện và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.


Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :