(056) 3815348

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội

Thứ tư, 20/06/2018, 15:30 GMT+7

2 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.
 
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nền nếp, trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Qua thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.
 
Xác định các nội dung đột phá
Có thể thấy, việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được gắn với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, bắt đầu từ việc xác định nội dung đột phá để tập trung trí tuệ, nguồn lực trong thực hiện.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá để xây dựng các chương trình hành động của Tỉnh ủy, tập trung vào các lĩnh vực: phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; phát triển khoa học - công nghệ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về “Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước các cấp trong tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý hành vi vi phạm kỷ luật hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị đã tập trung lựa chọn những vấn đề tồn tại, hạn chế, nổi cộm để tập trung chỉ đạo, giải quyết như: bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xử lý các vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, tranh chấp đất đai, sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... Qua triển khai thực hiện, bước đầu đã giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, tồn đọng, được nhân dân ghi nhận.
 Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Trong 2 năm 2016 - 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc kiểm điểm và đề ra kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục có hiệu quả các tồn tại hạn chế, khuyết điểm vi phạm theo gợi ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, gợi ý kiểm điểm đối với 22 lượt tổ chức, 25 lượt cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về các tồn tại hạn chế, khuyết điểm vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 137 lượt tổ chức, 172 lượt cá nhân thuộc diện quản lý của cấp mình.
 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (bìa phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng (bìa trái)
tặng Bằng khen và hoa cho các cá nhân và tập thể. Ảnh: Văn Lưu
 
 
Tại Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tuyên dương,
khen thưởng 18 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc.  Ảnh: Văn Lưu
 
 
Cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 4.889 lượt tổ chức, 47.486 lượt cá nhân. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, việc làm tốt, nhân tố điển hình; chấn chỉnh các tồn tại hạn chế, thiếu sót khuyết điểm; phát hiện các sai phạm và xử lý kỷ luật đối với 10 tập thể và  477 cá nhân.
 
Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực. Điển hình như hoạt động “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” của các cấp hội LHPN đã thu hút trên 198.500 lượt hội viên, phụ nữ tham gia; 100% chi hội phụ nữ tuyên truyền, vận động thực hành tiết kiệm “Làm theo Bác”, trong năm 2017 đã huy động trên 30,5 tỉ đồng giúp đỡ cho 26.394 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không tính lãi hoặc vay với lãi suất thấp để đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. 
Còn với mô hình “Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và vận động thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, qua 2 năm (2016 - 2017), đã tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 13.200 lượt thanh thiếu niên và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vận động 22.700 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện...
Các địa phương, đơn vị cũng tiếp tục duy trì và phát huy một số mô hình hay, mang lại hiệu quả thiết thực. Huyện Tây Sơn thực hiện phương châm phục vụ “Hết việc, không hết giờ” trong các cơ quan hành chính; thực hiện chế độ “Đi báo việc, về báo công” trong lực lượng vũ trang huyện; Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì và phát triển các phong trào “Bộ đội Biên phòng Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Câu lạc bộ thanh niên xung kích bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc”, “Tổ thanh niên điều lệnh”, “Tuổi trẻ Bội đội Biên phòng tỉnh, tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Phụ nữ 4 tốt”, “Nâng bước em tới trường”, “Hãy làm sạch biển”... TP Quy Nhơn có các mô hình: “Đảng viên hăng hái tham gia gánh vác nhiệm vụ ở địa phương”, “Mỗi tháng làm một việc tốt”,  “3 tự quản” (quản lý tốt con em cán bộ, đảng viên không vi phạm pháp luật; quản lý tốt thanh thiếu niên và giúp đỡ người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng; quản lý tốt địa bàn không để xảy ra tình trạng vi phạm an ninh trật tự) của Đảng bộ phường Bùi Thị Xuân; mô hình “3 không, 3 đúng, 3 nên, 3 cần, 3 chống” của Đảng bộ phường Nguyễn Văn Cừ... Hoài Nhơn có nhiều cách làm hiệu quả như: Mô hình “Vận động gia đình hội viên nông dân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Ánh sáng an ninh”, “Mỗi kỳ một câu chuyện về Bác”...      
 
“ Các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, cụ thể, thiết thực nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc xây dựng kế hoạch làm theo năm 2018, cần lựa chọn những vấn đề tồn tại, hạn chế, nổi cộm có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung xây dựng kế hoạch khắc phục. Tiếp tục rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tác phong, văn hóa ứng xử, giao tiếp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi tập thể, cá nhân. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện Chỉ thị số 5 gắn với các phong trào thi đua yêu nước; nhân rộng, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tùy tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, xác định nội dung đột phá có tính khả thi cao để triển khai thực hiện, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). ”
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng
Ngọc Quỳnh
 

Người viết : admin


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :