(056) 3815348

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại của tỉnh

Thứ ba, 27/06/2017, 14:12 GMT+7

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2017; trong đó yêu  cầu tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước.
 
Mục đích của Kế hoạch là đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý thống nhất điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả, đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Khẳng định lập trường của Việt Nam về vấn đề chủ quyền biển đảo, nâng cao tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc; tuân thủ pháp luật Việt Nam và quốc tế về biển. 
Thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển KT - XH, pháp luật của Việt Nam; chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển KT - XH của Việt Nam nói chung, của tỉnh Bình Định nói riêng đến các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thông tin cho nhân dân trong tỉnh biết về tình hình thế giới.
Yêu cầu phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia công tác thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật. 
Các hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai trên cơ sở bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại. Cần chú trọng công tác tuyên truyền, cung cấp và tiếp nhận thông tin, giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước. Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện hành.
Các hoạt động thông tin đối ngoại sẽ được thực hiện như tổ chức các hoạt động tuyên truyền (tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liêu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; cập nhật nội dung tuyên truyền hoạt động thông tin đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tổ chức hoạt động tuyên truyền đối ngoại); xây dựng ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại; tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh ra nước ngoài.
 
 
Hội thảo “Xác định tiềm năng, thế mạnh và hình ảnh đặc trưng tỉnh Bình Định
phục vụ công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại”.
 
Đặc biệt UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phản ánh chính xác, kịp thời tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thông tin của tỉnh Bình Định ra thế giới. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các bài viết với nội dung về lĩnh vực thông tin đối ngoại. 
Nâng cao chất lượng nội dung, tăng thời lượng các chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Bình Định ra thế giới; những cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh tại Bình Định.
Mai Lâm
 

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :