(056) 3815348

Tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn Bình Định

Thứ ba, 27/06/2017, 08:37 GMT+7

Thực hiện tốt việc thẩm định hồ sơ, cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những sai phạm của các tổ chức, cá nhân có hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng. Đó là một trong những nội dung tại Chỉ thị số 05, ngày 8.3.2017 của UBND tỉnh về Tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định.
 
Trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15.7.2013  của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19.8.2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm triển khai thực hiện.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động không giấy phép, không thực hiện đúng quy định trong giấy phép, không tuân thủ các quy định về sử dụng nguồn tin, quảng cáo và cung cấp trò chơi điện tử trái phép... Một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội chỉ thông tin về những nội dung tiêu cực, cổ súy cho lối sống, cách hành xử thiếu văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, làm cho môi trường thông tin thiếu lành mạnh.
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử; chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và bảo đảm hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội theo đúng quy định của pháp luật; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thông tin điện tử; định hướng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sử dụng thông tin trên mạng để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ biết tự sàng lọc, khai thác những nội dung thông tin có lợi, bổ ích, loại bỏ những thông tin xấu, độc hại trên mạng. 
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15.7.2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19.8.2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội và các quy định khác có liên quan.
Thực hiện rà soát, thống kê toàn bộ các trang thông tin điện tử và mạng xã hội của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; yêu cầu trang thông tin điện tử và mạng xã hội đang hoạt động không phép, thử nghiệm phải thực hiện thủ tục hồ sơ xin cấp phép theo đúng quy định. Thực hiện tốt việc thẩm định hồ sơ xin cấp phép theo đúng quy định. Thực hiện tốt việc thẩm định hồ sơ, cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, sử lý những sai phạm của các tổ chức, cá nhân có hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng; khuyến khích, tạo điều kiện cho các trang thông tin điện tử phát huy những mặt mạnh, đồng thời khắc phục những khuyết điểm trong quá trình hoạt động trên cơ sở đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Tăng cường các biện pháp quản lý việc sử dụng Internet, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành, trang thông tin nội bộ, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, trang thông tin cá nhân…
Phối  hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết, kịp thời và nghiêm minh theo thẩm quyền đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động thông tin điện tử trên mạng.
Chủ động làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin về hoạt động thông tin điện tử; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm; thiết lập, công bố công khai số điện thoại, địa chỉ email để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin được phản ánh từ phía người dân về hoạt động thông tin điện tử; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc cung cấp thông tin trên mạng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật thông qua hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội. 
Thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên mạng; phối hợp kiểm tra, kịp thời điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật việc lợi dụng cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội làm lộ, lọt bí mật Nhà nước.
 
 
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho báo mạng điện tử tại Bình Định.   
 
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương; các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong việc cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
Các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên fanpage chính thức của cơ quan mình, không để các đối tượng xấu lợi dụng bình luận, tuyên truyền xuyên tạc, gây dư luân xấu trong xã hội.
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí và các cá nhân được giao trực tiếp quản trị, điều hành fanpage, thực hiện yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, quản lý chặt chẽ nội dung, tuân thủ nghiêm các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2014/TT-BTTT.
Các cơ quan báo chí đăng tải thông tin trên mạng xã hội (Facbook, Twitter…), trang fanpage phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thông tin chính xác như đã đăng tải trên các ấn phẩm của cơ quan báo chí.
Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động thông tin điện tử trên mạng.
Kịp thời phát hiện và đưa tin, bài phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, xúc phạm đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức, cộng đồng...                              
Thanh Duy

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :