(056) 3815348

Vai trò báo chí trong đời sống xã hội

Thứ năm, 21/06/2018, 14:30 GMT+7

Báo chí có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Khi nền kinh tế càng phát triển thì báo chí cũng không ngừng đổi mới, năng động và sáng tạo hơn trong tác nghiệp. Báo chí nước ta ngày càng bám sát đời sống xã hội, thông tin nhanh chóng các tin tức sự kiện, đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ tới quần chúng, góp phần củng cố, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Báo chí là một hoạt động đặc biệt mang đặc tính chính trị - xã hội. Mỗi tác phẩm báo chí được công bố, phát hành rộng rãi đều trực tiếp hay gián tiếp tác động đến nhận thức, tâm tư, tình cảm và tư tưởng của quần chúng và hành vi của cộng đồng. Chỉ khi mỗi nhà báo nhận thức được đầy đủ vai trò và trách nhiệm xã hội quan trọng của mình thì báo chí cách mạng Việt Nam mới thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của báo chí trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Như chúng ta đã biết, báo chí là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và nhà quản lý, hoạch định chính sách, giúp Nhà nước điều chỉnh những chủ trương, đường lối cho phù hợp với thực tiễn. Báo chí còn tham gia một cách dũng cảm trên mặt trận đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực và tệ nạn xã hội và đã trở thành một nhu cầu cần thiết đối với nhân dân. Thông qua báo chí, người dân có thể phát biểu ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề trong đời sống xã hội, qua đó, thể hiện sự giám sát và phản biện xã hội của mình. Bởi thế, vai trò, chức năng phản biện của báo chí ngày càng được khẳng định và niềm tin của công chúng đối với báo chí càng được nâng lên. 
Tính đại chúng của báo chí được thể hiện ở việc, thông tin báo chí tác động tới xã hội rộng rãi, bao gồm các tầng lớp, các nhóm xã hội khác nhau, nhu cầu thông tin của công chúng được ưu tiên bảo đảm và là thước đo trình độ, năng lực của hoạt động thông tin báo chí. Đồng thời, cũng là diễn đàn của nhân dân và phải phù hợp với trình độ của công chúng tiếp nhận. Báo chí cũng là nhân tố, là phương tiện có sức mạnh đặc biệt to lớn trong việc định hướng nhận thức, hình thành dư luận xã hội. Báo chí là một lực lượng rất quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả của phản biện xã hội trong tiến trình xây dựng một xã hội thực sự dân chủ. 
Những năm gần đây, báo chí đang ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn, giới thiệu thêm những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong sản xuất và chống tham nhũng. Đặc biệt là những vấn đề được người dân quan tâm trong từng giai đoạn cũng được báo chí phản ánh kịp thời, cung cấp cho người đọc, người nghe, người xem những thông tin, những định hướng đúng đắn. Từ đó, đọc giả thêm tin tưởng hơn về các vấn đề, các sự kiện, cách giải quyết và những định hướng thiết thực cho từng sự việc cụ thể. Bất kỳ trong hoàn cảnh nào, báo chí cũng đi sâu vào thực tiễn đời sống, phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các mô hình kinh tế mới, cách làm ăn mới, nhân tố mới, người tốt, việc tốt. Báo chí đã thể hiện rõ quan điểm bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, tuyên truyền cổ vũ toàn dân phát huy có chọn lọc nền văn hóa tiên tiến của các nước trên thế giới, góp phần nâng cao dân trí, ngăn chặn văn hóa xấu len lỏi vào Việt Nam. Nhiều người vẫn cho rằng một đất nước, một quốc gia nếu không tạo điều kiện cho báo chí phát triển, góp tiếng nói của mình trong công cuộc xây dựng đất nước thì đất nước ấy sẽ không bền vững. Có thể khẳng định rằng, báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, giúp định hướng dư luận mà báo chí còn đóng vai trò quan trọng là diễn đàn để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với các vấn đề của xã hội để trên cơ sở đó góp phần đưa nước ta phát triển bền vững. 
Để thực hiện tốt những trách nhiệm xã hội nặng nề của báo chí nêu trên, trước hết, Đảng và Nhà nước cần không ngừng chăm lo, tạo điều kiện hơn nữa để các nhà báo có đủ điều kiện thuận lợi hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó những người làm báo không ngừng rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, xây dựng và rèn luyện bản lĩnh của người cầm bút để thực sự trở thành một chiến sỹ tiên phong trên mặt trận văn hóa - tư tưởng của Đảng, xứng đáng với sự tin yêu, trông cậy và kỳ vọng của nhân dân.
Hoàng Bích Hà

Người viết : Theo Tạp chí Người làm báo Bình Định


Viết đánh giá Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Mã bảo vệ :  
 

Giới hạn tin theo ngày :   từ   đến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Khai mạc triển lãm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật "Bình Định - điểm đến cuốn hút"


Lễ Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


BDO- Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí


Video khác :