(056) 3815348
Trang chủ   Bảng giá quảng cáo

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

------------

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO

TRÊN WEBSITE  TẠP CHÍ NGƯỜI LÀM BÁO BÌNH ĐỊNH

Khuyến mãi: giá đã giảm 30%)

  

Vị trí

Giá (1 tháng)

Đầu trang

5.000.000 đ

Banner số 1,2,3

- Trang chủ

- Chuyên mục

 

3.000.000 đ

2.000.000 đ

Banner số 4

- Trang chủ

- Chuyên mục

 

3.500.000 đ

2.500.000 đ

Banner số 5

- Trang chủ

- Chuyên mục

 

3.000.000 đ

2.000.000 đ

Các banner còn lại

- Trang chủ

- Chuyên mục

 

2.500.000 đ

1.500.000 đ

Quý khách muốn quảng cáo ở các vị trí khác, hình thức khác,

xin liên hệ trực tiếp phòng quảng cáo (ĐT:08) 2.448.907) để biết thêm chi tiết.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

HOTLINE :
(056) 3815348

Lãnh đạo tỉnh thăm các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Bình Định điện tử đưa tin về Lễ Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Lễ Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Video khác :